Unmute
LPPBS Channel
Follow

Mengapa Ada Pencobaan ? . . . 1 Korinta 10:13 (SUNDA) Unggal cocoba anu kasorang ku aranjeun kabeh oge jamak kaalaman ku sarerea. Tapi Allah anu tigin kana jangji-Na, moal ngantep aranjeun meunang cocoba leuwih tina kakuatan. Satiap aranjeun meunang cocoba, ku Mantenna dipaparin kakuatan jeung jalan kaluarna. #bejakabungahan #beritabaik #kabarbaik #pencobaan #lppbs