Unmute
LPPBS Channel
Follow

Gunakanlah Waktumu Jabur 90:10 Lamina umur abdi-abdi mung tujuh puluh taun, atanapi dalapan puluh pikeun nu kiat, kitu ge bari ripuh seueur nu karasa, hirup sakedap, teras sirna. Mazmur 90:10 Masa hidup kami tujuh puluh tahun dan jika kami kuat, delapan puluh tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan; sebab berlalunya buru-buru, dan kami melayang lenyap. Mari menggunakan #umur kita yang pendek ini untuk kemuliaan Tuhan dengan #mewartakan injil keselamatan #beritabaik #lppbs